En terapihund kan göra skillnad!

En terapihund är en hund som tillsammans med sin förare genomgått en omfattande utbildning för att sedan kunna arbeta inom vård, skola och omsorg. En terapihund kan användas som ett ytterligare verktyg i behandling, för att motivera till aktiviteter och träning samt för att sprida glädje och öka välbefinnande. Terapihunden kan också finnas med i svåra situationer för att skapa en lugnare stämning. Socialstyrelsen förespråkar för allas säkerhet att hundar som används i dessa verksamheter ska vara utbildade. 

Hundvis Hundskola har i samarbete med Hundens Hus i Sundsvall hittills arrangerat två terapihundsutbildningar. På vår utbildning tränas det blivande terapihundsteamet i att möta många olika människor. Föraren lär sig läsa och lita på sin hund, och hunden får lära sig de färdigheter som behövs för arbetet. I utbildningen ingår även en hel del praktik, både med grupper och enskilda personer. Dessutom ska föraren tillgodogöra sig ett antal böcker och lär sig dokumentera och utvärdera sitt arbete. Innan en hund antas som lämplig för utbildningen ska den genomgå en inprovning. Terapihundsutbildningen är en yrkesutbildning som med en stor del lärarledd undervisning och praktisk träning.

Detta är några fördelar med djurterapi: 
• Forskning visar att återhämtning efter operation underlättas
• Hunden kan öka motivation för rehabilitering
• Sänka blodtryck, lindra smärta, skapa glädje
• Träna motorik och fysik
• Inåtvända/ utåtagerande får något att samtala med och om
• Skapa ”allians” vara en brygga mellan personal och brukare
• Rekreation – komma ut på aktiviteter
• Skapar stämning och situationer man kan använda
• Kravlös samvaro - djur dömer inte

Är du intresserad av att gå en terapihundsutbildning?
Planerad start preliminärt hösten/vintern 2019.
 
Kontakta oss!

Här kan du läsa mera om utbildningen.

Nu kan du boka vårt Terapi- och skolhundsteam

Yuni, en glad, nyfiken och mjuk tik på 1,5 år som jobbar sin förare Yvonne Fång. Vi har examinerats från en årslång utbildning och är diplomerat Terapi- och skolhundsteam. Vi arbetar som läshundsteam, men tar gärna flera uppdrag. Vi kan jobba både med barn, vuxna och äldre personer, både enskilt och i grupp. Vi skräddarsyr insatser efter dina/era behov. Skicka ett mail eller ring: 070-632 49 79 om du vill veta mera vad vi kan hjälpa just dig/er med.