Så går utbildningen till

Hundvis, som finns i Piteå, Norrbotten, kan erbjuda två olika vägar till assistanshund; Utbildning av din egen hund eller en grundtränad hund där du får följa med på resan från valp till utbildad hund.

Om du har en hund som du vill utbilda till assistanshund krävs att du anlitar en certifierad instruktör och tillsammans med den genomför utbildningen. Det krävs att du som ägare har en stadigvarande fysisk eller psykisk diagnos, förmåga att följa din instruktörs råd och att du har tid och energi till att träna din hund.

Hur lång tid tar det?
Att utbilda en egen hund med hjälp av vår assistanshundinstruktör kan ta allt från 3 månader till 1 år. Efter att hunden har godkänts på lämplighetstest och du och din instruktör har anmält hunden till utbildning så har ni 1 år på er att träna hunden inför examination. Hunden ska då klara genomför vissa obligatoriska moment, samt kunna några specialmoment anpassade till dina behov. 

Vad kostar utbildningen? 
Eftersom det är in individuell utbildning, beror kostnaden på hur mycket tid du behöver med vår instruktör. Grundpriset är 600 kronor per enstaka timme, med rabatterat pris när du bokar flera timmar. Du förbinder dig inte att köpa ett visst antal timmar, men som instruktör får man inte släppa iväg ett ekipage innan det är redo för examination.
Utöver instruktörens avode tillkommer alla kostnader för din hund så som tex inköp av hunden (om du inte redan har en hund), veterinärkostnader, nödvändiga veterinärkontroller inför lämplighetstest och resor till instruktör, lämplighetstest och examination.

Kan man köpa en grundtränad hund?
Vi kommer även att kunna erbjuda en grundtränad hund till en kund/år. I så fall är du med på hela resan med lämplig valp som väljs ut av uppfödare och instruktören. Du får rapporter om hunden som bor hemma hos instruktören och tränas tills den är redo att flytta hem till dig, vid ca 10-12 månaders ålder. Hunden grundutbildas och innan examinationen tränar vi även hunden tillsammans för att passa dina behov. Kostnaden kan variera beronde på vad vi kommer överen om ska ingå, men kan uppgå till cirka 150 000-200 000 kronor.

Vem bekostar utbildningen? 
Idag finns tyvärr inget givet stöd för utbildning av assistanshund. Det innebär att man själv får stå för kostnaden. Däremot kan man få stöd från Försäkringskassan när assistanshundekipaget har genomfört en godkänd examination. 
Det finns flera foder att söka pengar ur för utbildningen. På Svenska Brukshundklubbens webb hittar du mera information och flera länkar till fonder.

Vill du veta mera?

Kontakta oss på mail eller telefon 070-632 49 79 om du vill veta mera eller vill boka tid för en första lämplighetsbedomning och genomgång av utbildningsgången. 

Du hittar även en hel del information om assistanshundar på Svenska Brukshundklubbens webbsida.