Vi utbildar assistanshundar

En assistanshund är en civil tjänstehund som för den som har en permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Assistanshunden kan vara ett fantasktiskt hjälpmedel åt sin förare för att få en förbättrad livskvalitet och ökad delaktighet i samhället.

Assistanshunden kan ha flera olika jobb;

  • Servicehund
  • Alarmerande hund diabetes
  • Alarmernade hund epilepsi
  • Signalhund
  • Psykisk hälsahund
  • Ledarhund
Sedan 2016 har Svenska Brukshundklubben på uppdrag av regeringen, via Myndigheten för delaktighet, att kvalitetssäkra assistanshundsverksamheten i Sverige. Vi är godkända och kontrakterade av SBK att utbilda assistanshundar och assistanshundsekipage. Utbildningen sker genom att ni kommer till oss i Piteå, Norrbotten, alternativt står för resekostnader och eventuellt boende för instruktören.

Är du intresserad av att anlita vår instruktör för utbildning av assistanshund? Läs mera utbildningen på undersidorna Grundkrav assistanshund och Att utbilda assistanshund.

Du hittar även mycket information om assistanshundsutbildning på Svenska Brukshundklubbens webb.