Svenska kennelklubbens vaccinationsrekommendationer

Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinococos).

 

Deltagande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

  • Hund (valp) under ett års ålder: vid lägst tio veckors ålder. 
  • Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid cirka ett års ålder och därefter får den senast utförda vaccinationeninte vara utförd för mer än 4 år sedan.
  • Vid förstagångsvaccination eller för hund som inte vaccinerats vid cirka ett års ålder ska vaccinationen vara gjord minst 14 dagar före kursdagen.

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfuensa (kennelhosta).