Hunddagis priser 2019

  • Dagisplats heltid: 2600 kr/månad
  • Dagisplats deltid 2-3 dagar/vecka (totalt 10 dagar/mån): 1500 kr/mån
  • Dagisplats, enstaka dagar i mån av plats: 200 kr/dag
  • Andra hunden - halva avgiften, förutsatt att båda delar samma box

Öppettider

Måndag-fredag kl 06.30-18.00

Röda dagar och storhelgsaftnar stängt

Dag före röd dag stänger vi kl. 15.00

Stängning vid eventuella klämdagar och personalutbildning meddelas minst två månader i förväg

Semesterstängt hela juli